Tahsin A

3+1 160 m2 dairenin tamamen tesisat ve altyapı dahil tüm mobilya ve donanımları ile yenilenmesi .